Flagdag

Login eller registrer
2021-05-17
Grunnlovsdagen
På denne dagen i 1814 ble Norges Grunnlov datert og undertegnet av presidentskapet i Riksforsamlingen på Eidsvoll.
National