Flagdag

Login eller registrer
2021-07-29
Olsokdagen
Olsok eller Olavsdagen er feiringen av Olav den helliges dødsdag. Olsok var den viktigste norske kirkefesten i middelalderen.
Religiøs