Privacy policy

Personvernregler - gjelder fra 1.1.2019 for appen "Norske flaggdager"

Flagdagger sender ikke noen av dataene dine. De befinner seg lokalt på telefonen din, og vi prøver ikke å logge aktiviteten din.

Med vennlig hilsen
Jesper Hørjmark Esbensen
Civilingeniør

English version

Privacy Policy - applicable from 1.1.2019 for "Norske flagdagger"

Flagday does not send any of your data. They are located locally on your phone and we are not trying to log your activity.

Yours sincerely
Jesper Hørjmark Esbensen
Civilingeniør